• Zrození 2013

  • Tajemství 2014

  • Půlnoční schůzka 2013

Zuzana Ondrášová (Čupalková)

je narozena 24.12.1983 v Olomouci. Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Působí jako praktická lékařka pro dospělé.

K výtvarnému umění má vztah od dětství. Konkrétně olejomalbě na plátno se věnuje již od svých 15-ti let. Ráda zkouší nové a neobvyklé výtvarné techniky.

Od roku 2013 je nově členkou Unie výtvarných umělců. Její tvorba se stále vyvíjí, ale má jednotný směr - abstraktní umění.

O svých obrazech říká:

Každý obraz se vyvíjí sám v průběhu jeho tvorby. Všechna má díla jsou vyjádřením aktuálních pocitů.